PRODUCTTEST

CÁC SET QUÀ TẶNG JOURNEY OF TASTE

 

 

SET 1:
530.000 VND

1. VALI HỘP GIẤY CAO CẤP
2. TRÀ XANH SHAN TUYẾT HÀ GIANG
3. CÀ PHÊ THỦTY TIÊN KRONG NĂNG ROBUSTA
4. MỨT VỎ BƯỞI SẤY DẺO
5. DỪA SẤY GIÒN OHLAL
6. RƯỢU VANG SPRING

 

 

SET 2:
585.000 VND

1. VALI HỘP GIẤY CAO CẤP
2. CÀ PHÊ THỦY TIÊN KRONG NĂNG ROBUSTA
3. HỒNG TRÀ SHAN TUYẾT HÀ GIANG
4. GỪNG NƯỚNG MẬT ONG
5. HẠT ĐIỀU SẤY CỎ NGỌT HẢI LONG
6. RƯỢU VANG SPRING

 

 

SET 3:
630.000 VND

1. VALI GIỎ NAN TRE CAO CẤP
2. GỪNG NƯỚNG MẬT ONG
3. ĐẬU NÀNH SẤY HẢI LONG 250G
4. HẠT SEN SẤY HẢI LONG 100G
5. HẠT ĐIỀU CASNA
6. TRÀ SACHS TEA GREEN
7. NHÃN SẤY LẠNH
8. CÀ PHÊ THỦY TIÊN KRONG NĂNG ROBUSTA

 

 

SET 4:
705.000 VND

1. VALI GIỎ NAN TRE CAO CẤP
2. GỪNG NƯỚNG MẬT ONG
3. ĐẬU NÀNH SẤY HẢI LONG 250G
4. HẠT SEN SẤY HẢI LONG 100G
5. CÀ PHÊ THỦY TIÊN KRONG NĂNG ARABICA
6.MỨT XOÀI HẢI LONG
7. MỨT VỎ BƯỞI SẤY DẺO HẢI LONG
8. TRÀ SACHS TEA GREEN

 

 

SET 5:
740.000 VND

1. VALI GIỎ NAN CAO CẤP
2. RƯỢU MƠ NÚI TẢN
3. GỪNG NƯỚNG MẬT ONG
4. MỨT XOÀI SẤY HẢI LONG
5. TRÀ SACHS TEA OOLONG
6. HẠT SEN SẤY 100G
7. HẠT ĐIỀU CASNA

 

 

SET 6:
805.000 VND

1. VALI GIỎ NAN TRE CAO CẤP
2. TRÀ SACHS TEA OOLONG
3. CÀ PHÊ INSTANT MR.VIỆT
4. MỨT XOÀI SẤY KHÔ HẢI LONG
5. GỪNG NƯỚNG MẬT ONG
6. HẠT ĐIỀU SẤY CỎ NGỌT
7. HẠT SEN SẤY

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close